Nádražní 493
588 22 Luka nad Jihlavou
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Mikropiloty

Mikropiloty

Btnice-silnice II-405, opěrná zeď.jpgMikropiloty jsou prvky maloprofilového hlubinného zakládání staveb, vyznačující se mimořádnou štíhlostí s pravidla s úspornými nároky na prostor při provádění. Konstrukce jednotlivých mikropilot je tvořena nejčastěji výztuží ze silnostěnných ocelových trubek, v druhém případě armokošem z prutů stavební oceli.

Za mikropilotu lze označit prvek hlubinného zakládání staveb vrtaný do průměru 300mm. Nedílnou součástí konstrukce kvalitní mikropiloty je cementová suspenze (zálivka), po osazení ocelové výztuže vysokotlaká  injektáž kořenové části. Obvyklým prvkem mikropiloty je osazení hlavy MP roznášecí deskou, která navazuje na základovou konstrukci objektu a je v ní trvale zabudována společně s mikropilotou.

Použití:

 • podchycování a zesilování základů stávajících staveb v mimořádně stísněných podmínkách
 • zakládání novostaveb v takových podmínkách, kdy s ohledem na pracovní prostor nelze jiné
 • metody využít
 • při rekonstrukcích objektů
 • zajištění staticky narušených budov
 • zajištění stavebních konstrukcí na povrchu před budováním podzemních děl v jejich blízkosti
 • zvýšení únosnosti starých základů (nástavby apod.)
 • stabilizační opatření - zajištění sesuvů v nepřístupném terénu
 • ochranné horizontální mikropilotové deštníky pro stabilizaci výrubu podzemních děl
 • mikrozáporové konstrukce apod.

  

Postup provádění mikropilot: (obvykle)

 • geodetické vytyčení jednotlivých závrtných bodů, respektive jejich línií, případně mikrosítí
 • provedení vrtů stanoveným průměrem do předepsané hloubky
 • vzestupné vyplnění vrtu cementovou suspenzí
 • osazení silnostěnné ocelové výztuže, ( armokoše s inj. trubkou) mikropiloty
 • injektování případně re-injektování kořenové části pomocí obturátoru
 • osazení hlav mikropilot roznášecími deskami

REFERENČNÍ GALERIE