Nádražní 493
588 22 Luka nad Jihlavou
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Injektáže

Injektáže

Injektáže se provádějí za účelem zlepšení geotechnických vlastností hornin, zlepšení jejich pevnostních a deformačních vlastností, zvýšení vodotěsnosti, vytvoření kontaktu podzemního díla i nadzemních staveb s okolní horninou, pro zlepšení únosnosti pilot a mikropilot v málo únosných horninách a pro kompenzování deformací horninového tělesa vzniklých v důsledku ražby podzemních děl.

Injektáží lze úspěšně zajistit trvalou polohu podzemních i nadzemních objektů, zastavit jejich nežádoucí pohyby nebo objekty stabilizovat do jejich požadované polohy.

Jak postupujeme

Na základě zjištěného geologického složení hornin, které má být injektáží stabilizováno se provedou odpovídající injekční vrty v projektované četnosti a zadaných průměrů.
V pevné hornině nebo zdivu mohou být nevystrojené. Nejčastěji se však vystrojují
PVC trubkami s přesně navrženou perforací, zakrytou gumovými manžetami, do vrtu vyplněného cementovou zálivkou.
Proč si pro tuto službu vybrat právě Vás?  (Konkrétní konkurenční výhody)