Nádražní 493
588 22 Luka nad Jihlavou
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Horizontální vrty

Horizontální vrty

V jakých situacích se provádějí?

Horizontální vrty provádíme ve většině případů jako odvodňovací vrty, které svojí konstrukcí jsou cílenou a účinnou technologií, jenž umožňuje odvodnění míst přítoku podzemní vody ať už pravidelně dotovaných podzemními vodami, tak i míst s přílišnou akumulací statických zásob.

DSC06678.JPGZřizují se pro odvedení podzemních vod s rizikových oblastí, s výskytem smykových ploch daných hornin, které nepříznivě ovlivňují stabilitu svahu. Horizontální vrty se provádějí zpravidla z míst pod patou svahové deformace, s vějířovitě umístěnými závrty jednotlivých odvodňovacích vrtů a to do vrchně pod stanovenými úhly s cíleně umístěným průběhem a konečným místem samotné čelby vrtu.

Tím, že se zhotovují v mírném sklonu směrem k patě svahu do tzv. „hnízda“, tedy bodu soustředění ústí jednotlivých vrtů, je možné je svést do odvodňovacích stavebních prvků jakými jsou příkopové drenáže, vodoteče a jiná potrubní vedení uzpůsobená k odvodu takto uměle jímaných vod.  

Jako konstrukční prvek horizontálních odvodňovacích vrtů se používají děrované ocelové, nebo PE trubky. Pro horizontální vrty se volí přednostně perforace s kruhovými otvory po celém obvodu profilu z důvodu vyšší tuhosti v kroucení při zatahování trubek. Použití potrubí se štěrbinovými otvory je vhodnější při zřizování vertikálních vrtů. Obvyklé průměry ocelových profilů: d=89 mm, d=108 mm při délce vrtů do 150 m.

Výhodu horizontálních odvodňovacích vrtů je rychlé a účinné odvodnění zvodnělých svahů.

REFERENČNÍ GALERIE