animaceanimaceanimace
Drobečková navigace

JIHLAVSKÁ VRTNÁ s.r.o. > Sanace sesuvu

  Sanace sesuvu

Sesuvná území vznikají v přírodních poměrech ČR tam, kde je porušena stabilita horninového složení daného území, (svahu) zpravidla v důsledku působení povrchových i podzemních vod. V součinnosti s výskytem smykových ploch hornin, nepříznivě ovlivňují stabilitu svahu. K sesuvům půdy dochází příčinou porušení stability svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti (např. těžby)

K sanaci již vzniklých sesuvů respektive k prevenci jejich vzniku nabízíme v portfoliu našich služeb vrtného programu celou škálu opatření a technických sanačních metod a prvků, jenž ve vhodně zvolené, projektované kombinaci, přinášejí úspěšná trvalá řešení pro sesuvem dotčená území.

Deformace svahů a vzniklé neodvratitelné sesuvy způsobují:

 • omezení či přerušení provozu na komunikacích, (dráhy, silnice, stezky)
 • škody na majetku, stavebních objektech, apod.
 • poškození hlubinných vertikálních vrtů, zdrojů vody
 • vznik trhlin, valů v původně celistvé krajině

Kombinace sanačních prvků (speciálního zakládání),  jenž provádíme za účelem stabilizace a sanace sesuvů:

 • mikropilotové stěny
 • (mikro) záporové stěny
 • hřebíky, stříkané betony, sítě
 • kotvené stěny, (předpínané, nepředpínané)
 • horizontální odvodňovací vrty, subhorizontální vrty
 • jímací, sanační vrtané studny
 • železobetonové trámce, opěrné zdi
 • drenáže

Vhodná řešení realizace sanace sesuvných území jsou vždy zajištěny formou podrobné PD, jejíž nedílnou součástí jsou odborné posudky, geologů, hydrogeologů, autorizovaných inženýrů v oboru geotechnika.

Jihlavská vrtná, s.r.o. - netkatalog.czVrty a vrtné práce - netkatalog.cz

JIHLAVSKÁ VRTNÁ s.r.o.

Nádražní 493
588 22 Luka nad Jihlavou

www.jihlavskavrtna.cz
info@jihlavskavrtna.cz

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Návštěvnost stránek

058476